"Адал емес аудиторлар" Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді
25.05.2023
"Аудиторлар алқасы" ЖАҚ Басқарма төрағасы Владимир МУРАШОВ, аудиторлық қызмет және қаржылық есептілік ҒЗИ ҒЗО сарапшысы Фарида ЕСІМБАЙ, аудиторлық қызмет және қаржылық есептілік ҒЗИ ҒЗО сарапшысы Данияр НҰРСЕЙІТОВ